Planerade kullar 2020

Vi har nu en kull födda 4 Juli

SE*Backstugans Vera as 24 

HCM testad 2020-02-24

GSV IV pk-def normal

Stamtavla

https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1360124&g=4&p=nfo&o=ajgrep


IC SE*Björksund´s Daquino a 02 64

HCM testad 2019-06-30

GSV IV pk-def normal

Stamtavla

https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1420763&g=4&p=nfo&o=ajgrep